Munakahat

Posted: Mei 26, 2010 in Uncategorized
Tag:

ASSALAMU’ALLAIKUM WR.WB

Alhamdullilah wasyukru lillah,washshatu wassalamu’alla Rassulillah,amma ba’du…jst.
Anu ku simkuring dipihurmat….jst.
Puji ka nu Maha Suci,Puja ka nu Maha Kawasa,Syukur ka nu Maha Ghofur.
Shlawat sinareng Sallam mugia salawasna diwuwuhkeun ka panutan jungjungan uranag sadaya Rasulullah SAW….jst

Hadirin saderek sadaya..
Cunduk waktu nu rahayu,ninggang mangsa nu waluya,nitih wanci nu mustari,malati ligar na ati,campqaka mankakna dada,balebat datang mangsana miang pakait patali asih,pasini geusan ngajadi,kiwari baris ngahiji dipatri ku jatukrami ngadahupna cep…… k neng….jadi laksana.
Dina kasempetan nu bagja ieu Insyaallah saluyu sareng pamunut sohibul bait,baris ngadugikeun peupeujeuh ka panganten pameugeut katut panganten Istri.

Cep…. Sareng neng….mangga regepkeun ku hidep duaan…!
Dimana engke anjeun duaan nempuh lautn laki rabi,omat!Sing taat ngajalankeun parentah jeung ngajauhan larangan Allah Swt!,Sabab dina hakekatna nikah the manrupakeun parentah Allah,Istri amanat ti Allah pikeun caroge,caroge janten pamimpin pikeun istri.Ku lantaran sakitu dina nyorang
Kahirupan rumahtangga kedah runtut sauyunan ,sareuneuk saigel,sabbt sapihanean,kacai jadi saleuwi,kadarat jadi salobak,cepeng kalawan amalken saniskinten anu parantos dicontokeun ku Rassulullah SAW.
Regepkeun ku hidep duaan,cutat dina ati sanubari..
Kawajiban anu jadi caroge ka nu jadi istri kudu hade campur gaul,jeun istrina anu disebat mu,asyaroh bil ma,ruf.Upami aya kateu panuju ulah waka nganggo pakarang tholak, tapi kudu anu digambarkeun dina pikiran the kahadean ulah kagorenganana,sabab hargana dina pikiran karasana lamun geus teu aya,aya paribasa kaduhung mah sok paneri,makana urang kudu aak tinmbangan.Emutkeun wejangan ti kolot urang ‘Sing asak-asak nya ngejo,bisi tutung tambagana, sing asak-asak nya nenjo bisi kaduhung jagana.
Mangga regepken dawuhan Allah dina Alquran suroh Annisa nu kaunggel hartosna ;
“Aranjeun kudu campur gaul jeung garwa-garwa aranjeun ku cara nu hade, lamun anjuen aya kateu panuju, biheung tueing Allah ngadambel perkara anu ku anjeun ti dipikanuju the, kahadean anu kacida seueur”

Ayeuna mah da puguh keur panganten keneh, teu kudu dipapatahan keudah silih asih, tapi anu perlu teh dipapatahan sangkan silih asih silih asah silih asuh sing abadi, sing bisa papangantenan salawasna.
Nyakitu deui istri kanu janten caroge kudu tumut satuhu dina sagala anu hade, kudu ngajaga salirana putra-putrina, rumah tanggana, harta banda carogena, sareung rahasiahna, ngatik ngadidik putrana, jeung tetep satia saumpama salaki kakeunaan musibah.
Akhirna mangga urang sami-sami ngaduakeun, mudah-mudahan Allah Swt, nangtayungan khususna ka penganten umumna ka urang sadaya. Mudah-mudahan Allah maparin berkah sing janteun rumah tanggi anu sakinah, mawadah, warohmah anu langgeung, tug dugi ka peketrok iteuk. “Batu turun keusik naek kalapa tonggoheun nana, ieu purun itu daek sarua bogoheunana.”
Bapak ibu hadirin saderek sadaya…!
Rupina sakitu anu kapihatur sok sanajan pondok mudah-mudahan aya guna sareung manfaatna kanggo panganten khususna, saalit bekeul dina nempuh lautan laki rabi.
Bob sapanon carang sapakan, hatur nuhun tina sagala perhatosanna. Urang ungkas ku hamdalah.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Iklan
Komentar
  1. Nedhia berkata:

    Pidato bu..hehe.inti’y..urang hirup kudu silih asih junk sauyunan..leures teu??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s